Geluidsdrukniveau


Het geluidsdrukniveau van hoorbaar geluid heeft een bereik van 0 dB (gehoordrempel, nauwelijks waarneembaar geluid) tot ca. 140 dB, met voor het menselijk gehoor een gevarengrens 90 dB, een schadegrens 105 dB en een pijngrens 120 dB.
Lage frequenties worden overigens minder goed waargenomen.

We kunnen met deze oorgevoeligheid rekening houden door het geluidsdrukniveau te corrigeren (akoestische isolatie).

Het menselijk oor reageert niet rechtlijning op het geluidsdrukniveau. Een verhoging van het geluidsniveau met 10 dB (dus een vertienvoudiging van het geluid) klinkt voor ons oor slechts als een verdubbeling van het lawaai.

Foto's

Gerelateerde termen