Disclaimer & Privacy policy

Deze website is eigendom van Eurabo cvba.


Contactgegevens 

Eurabo bv
Pont West 112
9600 Ronse
Tel: 055/23 51 40
Fax: 055/23 51 49
E-mail: info@eurabo.be
Ondernemingsnummer: 0461610429

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Eurabo bv of rechthoudende derden. 

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

De gebruiker die specifiek of persoonlijk advies wenst, kan hiertoe steeds het Eurabo bv verkoopsdepartement raadplegen.

Eurabo bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Eurabo bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Eurabo bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de gebruiker onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan hij de beheerder van de site contacteren. (info@eurabo.be)

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Eurabo bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Eurabo bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.Eurabo bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde bevoegd, met voorrang voor het Vredegerecht Geraardsbergen ten overstaan van de andere vredegerechten.

Privacybeleid

Eurabo bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Eurabo bv, onder meer via info@eurabo.be

Verwerkingsdoeleinden
Eurabo bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Eurabo bv  groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Eurabo bv of met enige andere partner van Eurabo bv verbonden zijn.

Eurabo bv garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.  

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@eurabo.be; 

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be)

Het gebruik van cookies.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

We gebruiken zowel ‘first party cookies’ als ‘third party cookies’ op onze website.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeelden: accountinstellingen of een ingevuld formulier die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft aangemaakt.

‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in. Voorbeelden: cookies van Facebook, Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet u als bezoeker van de site eerst toestemming geven; dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website.

U kan uw internetbrowser (via de help-functie) zodanig instellen dat cookies worden geweigerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Houd er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen onjuist kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Gebruikte cookies: 

Essentiële/functionele cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren en keuzes/voorkeuren van de bezoeker op de website bij te houden.
  • accepts_cookies_from_eurabobe: ingesteld door cookie notice. (oneindig tot verwijderen van cookies)
  • locale: houdt taal bij waarin de website het laatst werd bezocht. (1 jaar)
  • eurabo: cookie die gebruikt wordt door de authenticator; inloggen op de website als klant. (3 uur)
Analytische/marketing cookies: verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring.
  • Google Analytics
  • Fb Pixel

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons cookiesbeleid.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te helpen bij de analyse van het websitegebruik. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen in zijn servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten, en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien het hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal evenwel uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover het beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Let wel: in dat geval verliest u sommige gebruiksmogelijkheden van deze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor informatieverwerking door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.