Geluidsfrequentie


De toonhoogte bepaalt de klank van geluid, het aantal maal per seconde dat de verdichtingen en verdunningen van de geluidstrillingen optreden. De mens kan frequenties vanaf 20 Hertz  tot 20.000 Hz (20 kHz) horen, met individuele variaties tussen 10 Hz en 25.000 Hz (25 kHz).

Laagfrequent geluid staat voor frequenties beneden 100 Hz (bijvoorbeeld bastoon bij een muziekoptreden), hoogfrequent geluid zijn de frequenties van meer dan 4000 Hz.

Wat wij subjectief waarnemen wanneer wij een geluid met een bepaalde frequentie horen, wordt aangeduid met het woord ‘toonhoogte’.