Akoestiek


In de architectuur beschrijft akoestiek de eigenschappen die een gebouw heeft op het gebied van geluidsreflectie en geluidsabsorptie, de wijze dus waarop het geluid zich door een ruimte verspreidt of voortplant. 

Foto's