Isolatiematerialen


Er zijn heel wat soorten isolatiematerialen op de bouwmarkt. Ze hebben elk hun typische eigenschappen voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld als thermische of akoestische isolatie.
Zowel de fabricage als de plaatsing van de isolatie en de afdichting spelen daarbij een rol.
Voor specifieke toepassingen kunnen technische goedkeuringen (ATG) van de isolatiematerialen dienen als referentie.

Minerale wollen.
De meest gebruikte soorten zijn glaswol en steen- of rotswol. Steenwol bestaat uit het vulkanische gesteente diabaas of basalt, glaswol bestaat uit siliciumzand, soda en mergel. Vaak wordt ook een deel afvalglas gebruikt.
Beide materialen worden gemaakt door bovenvermelde mengsels te smelten en te spinnen tot vezels. Deze vezels worden met bindmiddelen tot matten of platen verwerkt.

Kunststofschuimen.
De kunststofplaten kunnen in zes grote groepen verdeeld worden: geëxpandeerd polystyreen (EPS), geëxtrudeerd polystyreen (XPS), polyurethaan (PUR), polyiso-cyanuraat (PIR), PF-schuim (resol) en UF-schuim (Ureum formaldehyde schuim). Ze bestaan allen hoofdzakelijk uit petrochemische producten. In de bouw komen deze materialen hoofdzakelijk in plaatvorm voor.
Polyurethaan kan ook ter plekke op de werf worden gespoten in beschermde omstandigheden.

Cellenglas.
Geschuimd glas is een minerale isolatie met een microcellulaire structuur. Het wordt gevormd door een mengsel van gemalen glas, zand en koolstof. Het is een anorganisch, opgeschuimd product.
Cellenglas komt voor als plaat-, blok- of gruismateriaal.

Houtvezels.
Na de vervezeling wordt het hout ofwel in een droogproces verhit en met steunvezels of bindmiddel gebonden tot zachte of harde platen, ofwel gekookt en geperst tot stijve platen.

Cellulose.
Deze isolatiematerialen bestaan uit restanten van oude kranten. Ze zijn gekend vanwege hun goede vochtregulerende eigenschap.
Al naargelang de toepassing kan het materiaal verkregen worden in vlokken of platen.

Andere materialen uit nagroeibare grondstoffen.
Deze zijn gemaakt van nagroeibare plantaardige en dierlijke grondstoffen, zoals vlas, kurk, hennep, stro, schapenwol en pluimen.
Ze zijn in verschillende vormen beschikbaar: dekens, platen,…

[bron: Passiefhuisplatform]

Gerelateerde termen