Thermische isolatie


Thermische isolatie of warmte-isolatie is de eigenschap van een wand of een gebouw om de overdracht van thermische energie (warmte) langs weerkanten van de wand tot een minimum te reduceren. 

Overdracht van warmte tussen de binnen- en buitenomgeving kan zich voordoen door warmtegeleiding, convectie en straling.
Bij de isolatie van gebouwen is het belangrijk om de warmtegeleiding te beperken door isolatiemateriaal te kiezen met een gunstige warmtegeleidingscoëfficiënt, geplaatst in een voldoende grote dikte.
Het is ook van zeer groot belang om warmteconvectie te vermijden dankzij correct uitgevoerde winddichting (koude zijde isolatie) en luchtdichting (warme zijde isolatie).

Voor grondig onderzoek kan een infrarood-audit (IR-audit) aangewezen zijn. Dit is een volledige doorlichting van een gebouw inclusief thermografisch onderzoek en tochtdetectie. De resultaten worden, via een warmtebeeldkijker of infraroodcamera, zichtbaar gemaakt in een thermogram (zie foto's onderaan).

De normen rond thermische isolatie zijn in Vlaanderen vastgelegd in de EPB-regelgeving. Voor het Brusselse Gewest, klik hier.

Foto's