ATG-ETA


ATG's, ETA's: nationale, technische goedkeuringen (ATG voor België) voor materialen, producten, bouwsystemen en installateurs.

De Europese technische goedkeuringen (European Technical Assessment, afgekort ETA) zijn beperkt tot het reglementaire en tot de Europese Richtlijn 89/106/EEG.
De nationale, technische goedkeuringen (Agrément technique - Technische Goedkeuring of ATG) zijn vrijwillige beoordelingen, waarin zowel reglementaire als andere kenmerken in acht worden genomen om te bepalen of hetgeen wordt beoordeeld, geschikt is om voor de beoogde toepassingen te gebruiken.

Als algemene regel vereisen de nationale, technische goedkeuringen een certificatie volgens systeem 5 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO), uitgevoerd door certificatie-instellingen, aangeduid door de BUtgb, terwijl de conformiteitsbeoordeling voor de Europese, technische goedkeuringen gebeurt overeenkomstig de systemen, vastgelegd in de toepasselijke beschikkingen van de Europese Commissie, en uitgevoerd wordt door derden die hiertoe door hun lidstaat werden erkend en die werden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 18 van Richtlijn 89/106/EEG (bron: http://www.BUtgb.be).

De Begische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw BUtgb is het enige Belgische goedkeuringsinstituut dat technische goedkeuringen aflevert voor bouwmaterialen, -producten, -systemen en installateurs.

Foto's