ETA


De Europese Technische Goedkeuring of  ETA is van toepassing op innovatieve bouwproducten of bouwproducten die niet genormaliseerd worden binnen de Europese normalisatie-organisatie CEN.

De CEN staat in voor het vastleggen van normen betreffende de producteigenschappen die onder de CE-markering vallen en hoe deze getest worden. Die Europese Normen (afgekort als EN) worden per land gepubliceerd door de aangesloten nationale normalisatie-instituten. Voor België is dat het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Wanneer er geen geharmoniseerde norm bestaat voor het betreffende product, moet de fabrikant zelf het initiatief nemen en een ETA aanvragen. De ETA is een gunstige technische beoordeling over de gebruiksgeschiktheid van een product voor het beoogde gebruik. Die beoordeling is gebaseerd op conformiteit met de fundamentele voorschriften voor bouwwerken waarbinnen het product wordt gebruikt.

Foto's