Houtaantasting


De twee belangrijkste groepen aantasters van hout in gebouwen zijn schimmels of zwammen (houtrot) en insecten.

Schimmels kunnen enkel nat hout aantasten, dit wil zeggen hout met een vochtigheid van meer dan 20%. Een dergelijke houtvochtigheid komt doorgaans slechts voor waar een relatieve luchtvochtigheid van boven de 90 % heerst, of vloeibaar water toegevoegd wordt. Het risico op aantasting door schimmels hangt dus nauw samen met de vochtomstandigheden waarin het houten bouwelement zich zal bevinden.
Volgende zwammen brengen in onze streken de grootste schade toe aan hout : de huiszwam (Serpula lacrymans (Schum. Ex Fr.) S. F. Gray), de kelderzwam (Coniophora sp.), de Fibroporia vaillantii (DC, Ex Fr) Parm., de Poria vaporiaria Fr. en de Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. en Pouzar, die wit rot veroorzaakt (foto links).

Ook de meeste soorten houtaantastende insecten kunnen slechts leven in zeer nat hout, al bestaat er een groep die ook in droger hout kan overleven en er zich zelfs in kan voortplanten.
Deze zogenaamde drooghoutboorders zijn veel gevaarlijker voor hout in gebouwen, aangezien meerdere generaties insecten in hetzelfde stuk hout hun vernielingswerk kunnen voortzetten. Hoewel ook de meeste van deze zogenaamde drooghoutboorders de voorkeur geven aan hout dat meer vocht bevat dan men in een normaal verwarmde huiskamer aantreft, zal deze houtvochtigheid vooral een invloed hebben op de snelheid van de aantasting. Zodra de aantasting er is, zal ze vaak ook in vrij droog hout kunnen verdergaan.
Een bepaald insect valt echter slechts een aantal houtsoorten aan en heeft ook een bepaald klimaat nodig.  De belangrijkste insecten in onze streken zijn : de huisboktor (Hylotrupes bajulus L.) de grote klopkever (Xestobium rufovillosum de Geer), de kleine klopkever (Anobium punctatum de Geer) en de spinthoutkever (Lyctus sp.). (foto rechts: houtaantasting insecten).

Eurabo biedt een ecologisch verantwoorde behandeling aan met de producten voor houtbescherming; Galtane.

Foto's

Gerelateerde termen