Houtbehandeling - Drenkstation


A2 drenking voor preventieve bescherming tegen zwammen en larven

Sommige houtsoorten worden het best preventief beschermd wanneer ze worden toegepast in gebruiksklasse 2. Volgens NBN-EN-335 dient het hout een drenking te ondergaan in een product met homologatiecode A2. De A2 drenking biedt een preventieve bescherming tegen houtaantastende zwammen en tegen larven van houtaantastende insecten.

In de drenkinstallatie van Eurabo wordt het hout ondergedompeld in een wateroplossing van de actieve stoffen propiconazool en cypermethrin wat een diepwerkende behandeling inhoudt. 

De A2-drenking heeft een beperkte ecologische impact:

Het preventief kleurloos drenken van constructiehout in ons behandelingsstation gebeurt volgens een technische goedkeuring met certificatie (ATG). Het ATG-certificaat van Eurabo kan je terugvinden op de website van BUtgb en BCCA.

Delen van het hout die na drenking nog verzaagd of gefreesd moeten worden, dienen een nabehandeling te krijgen met het product dat eveneens aan de bovenvermelde eisen voldoet.

Gerelateerde termen