COVID-19: We blijven leveren maar afhalen kan voorlopig niet meer. We blijven bereikbaar via mail, telefoon en webshop maar dus niet meer face-to-face.

 

EPB


EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Het is de energieprestatieregelgeving waarmee men in de verschillende gewesten energiezuinige en comfortabele woningen wil creëren. De energieprestatieregelgeving definieert ‘EPB-eisen’ op vlak van voornamelijk de thermische isolatie (K-peil, U-waarden), energieprestatie-eisen (E-peil) en eisen op het vlak van het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting).

Voor Vlaanderen gelden verschillende EPB-eisen, afhankelijk van de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, enz) en de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, enz). Wie vandaag  denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 60 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie vooropstellen. In het kader van de nieuwe EPB-eisen voor renovatie met bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 gelden enkele specifieke bepalingen: 

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de EPB-regelgeving vanaf 1/1/2016 gewijzigd. U vindt hier een overzicht van de nieuwe EPB-eisen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

Voor het Waalse Gewest kan u overzicht van de geldende EPB-regelgeving hier consulteren.

Via volgende link vindt u specifieke EPB-gerelateerde informatie die gemeenschappelijke is voor de drie Gewesten ter ondersteuning van de respectievelijke EPB-regelgeving die in elk van de Gewesten van kracht is. Dit gaat ondermeer over erkende EPB-productgegevens, specificaties voor de meting van de luchtdichtheid en erkende rekenprogramma's voor verlichting. De gedeclareerde lambda-waardes van isolatiematerialen kan u in deze databank terugvinden.

Gerelateerde termen