COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen. Gelieve de aanwijzingen te volgen en bij voorkeur uw bestelling online door te geven.
 

EPB


EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Het is de energieprestatieregelgeving waarmee men in de verschillende gewesten energiezuinige en comfortabele woningen wil creëren. De energieprestatieregelgeving definieert ‘EPB-eisen’ op vlak van voornamelijk de thermische isolatie (K-peil, U-waarden), energieprestatie-eisen (E-peil) en eisen op het vlak van het binnenklimaat (ventilatie en oververhitting).

Voor Vlaanderen gelden verschillende EPB-eisen, afhankelijk van de bestemming van het gebouw (woning, kantoor, enz) en de aard van de werken (nieuwbouw, verbouwing, enz). Wie vandaag  denkt aan (ver-)bouwen, moet minstens E-peil 60 en een verplicht aandeel hernieuwbare energie vooropstellen. In het kader van de nieuwe EPB-eisen voor renovatie met bouwaanvraag vanaf 1/1/2015 gelden enkele specifieke bepalingen: 

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de EPB-regelgeving vanaf 1/1/2016 gewijzigd. U vindt hier een overzicht van de nieuwe EPB-eisen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

Voor het Waalse Gewest kan u overzicht van de geldende EPB-regelgeving hier consulteren.

Via volgende link vindt u specifieke EPB-gerelateerde informatie die gemeenschappelijke is voor de drie Gewesten ter ondersteuning van de respectievelijke EPB-regelgeving die in elk van de Gewesten van kracht is. Dit gaat ondermeer over erkende EPB-productgegevens, specificaties voor de meting van de luchtdichtheid en erkende rekenprogramma's voor verlichting. De gedeclareerde lambda-waardes van isolatiematerialen kan u in deze databank terugvinden.

Gerelateerde termen