NZEB-gebouw


Een Nearly Zero Energy Building is een gebouw dat geen, of bijna geen, energie verbruikt. Dit wordt verkregen door een hoge energie-efficiëntie.

De energiebehoeften zouden in grote mate gedekt moeten zijn door de energie, geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen, meer bepaald van bronnen die ter plaatse of dichtbij kunnen worden hernieuwd.

Foto's