BEN/Q-ZEN


De afkorting BEN staat voor bijna energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs.

De Vlaamse Regering legde op 29 november 2013 vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen om te beantwoorden aan het ‘BEN-niveau’. Een BEN-woning heeft een E-peil lager dan of gelijk aan E30 en een thermische isolatie lager of gelijk aan K40.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vanaf 2015 de passiefstandaard toegepast in alle nieuwbouwprojecten en bij elke ingrijpende renovatie. Het Brussels Gewest zal de eerste regio ter wereld zijn waar deze standaard de norm wordt. De wetgever anticipeert hiermee op de Europese richtlijn die voorschrijft dat alle nieuwe gebouwen in 2021 bijna-energieneutraal moeten zijn.

De meest voor de hand liggende vorm van een bijna-energie-neutrale woning, is een geoptimaliseerd passiefhuis. Hierbij is de energie afkomstig voor de woningverwarming, sanitair warm water en elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen (warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, …).

Gerelateerde termen