Premies energie, wonen, renoveren


Voor het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen, energetisch verbeteren van woningen bestaan sinds jaar en dag steunmaatregelen, waaronder premies. De maatregelen zijn doorgaans tijdelijk, bij voorbeeld jaarlijks, en worden aangeboden door zowel de federale (fiscale), de regionale (gewestelijke) als de lokale (stedelijke) overheden. Ook andere instanties zoals energienetbeheerders en financieringsinstellingen voorzien in financiële ondersteuning van eigenaars, verbouwers, huurders en bewoners.

De meest voor de hand liggende informatiebron voor alle bestaande en actuele steunmaatregelen is de gemeente waar de woning ligt.

Hierbij enkele websites met inleidende informatie:

Foto's

Gerelateerde termen