BlowerDoor


Een BlowerDoor-luchtdichtheidstest is een unieke test die toelaat de luchtdichtheid van een gebouw of een bouwgedeelte te meten, tijdens en na de bouw.

De blowerdoor-test, ook infiltratietest, pressurisatietest of luchtdichtheidstest genoemd, wordt uitgevoerd volgens norm NBN EN 13829. Voor deze meting wordt het gebouw in lichte onderdruk of overdruk gebracht. Hiervoor plaatst men een aangepaste ventilator, de BlowerDoor, in een deur of andere opening.
Een BlowerDoor-procedure bestaat uit zowel een kwantitatieve meting als een kwalitatieve controle van de uitgevoerde luchtdichtingswerken. Het opgemeten resultaat wordt uitgedrukt met de n50-waarde .

Zowel de meting als de controle van de luchtdichtingswerken zijn van groot belang. Niet het minst omdat men door de controle en het dadelijk oplossen van luchtdichtingslekken, naargelang de ernst van de gevonden luchtlekken, het resultaat vaak met 10 tot 30% kan verbeteren.

 

Foto's

Gerelateerde termen