Waarde n50


De waarde n50 is de hoeveelheid luchtvolume die per uur wordt vernieuwd bij een drukverschil van 50 pascal, in [1/h] ook uitgedrukt als [h-1] en [vol/h] of [m³/h.m³] in de norm NBN D 50-001. Dit wordt ook luchtvernieuwingscijfer of lekdebiet genoemd, teruggebracht naar het binnenvolume van het gebouw. Het wordt gebruikt om passiefhuizen te kenmerken (n50 < 0,6 [1/h]) en komt overeen met de luchtdichtheidswaarde, in te geven in de PHPP-software. Het komt overeen met n50 = V50/Vgebouw, waar Vgebouw het binnenvolume van het gebouw is. Bij deling door 20 geeft het een benadering van het gemiddelde infiltratiedebiet per jaar of het gemiddelde ventilatiecijfer per seizoen weer. Door n50 met de compactheid C te vermenigvuldigen, wordt een benadering van v50 verkregen (want n50 gemeten m.b.t. het binnenvolume en v50 gemeten m.b.t. de buitenoppervlakken).

Een drukverschil van 50 pascal komt overeen met een windsnelheid van 32 km/u (een lichte storm), een winddruk op de buitengevel van 4 à 5 beaufort.

De n50-waarde wordt meer en meer opgenomen in specifieke plaatselijke regelgeving. In Duitsland bijvoorbeeld worden volgende n50-waarden gebruikt:

De luchtdichtheid wordt gemeten met behulp van een BlowerDoortest. Zie ook luchtdichtheid.

Foto's