Geluidsabsorptie


Geluidsabsorptie bepaalt de hoeveelheid geluid die binnen één ruimte wordt opgeslorpt. In kale ruimtes met harde materialen is de geluidsabsorptie klein en de geluidsweerkaatsing (reflectie) groot, wat leidt tot een holle klank en tot nagalm. Hoe meer zachte elementen zoals doeken, tapijt, absorberende panelen in de ruimte aanwezig zijn, des te groter de absorptie en des te kleiner de nagalm. De geluidsabsorptiecoëfficiënt van een materiaal geeft de capaciteit van een bekleding weer om energie van een geluidsgolf te absorberen. Deze coëfficiënt varieert van 0 tot 1. Hoe hoger het getal, des te absorberender het materiaal.

Vaak worden geluidsabsorptie en geluidsisolatie door elkaar gehaald. Een materiaal dat geluid absorbeert, is daarom nog niet isolerend. Veel geluidsabsorberende materialen hebben een open celstructuur, waardoor het geluid bijna ongehinderd wordt doorgelaten.

De geluidsabsorptie van een bepaald materiaal kan sterk verschillen naargelang de frequentie van het geluid. Zo kunnen bijvoorbeeld multiplexplaten bijzonder goed de lage tonen absorberen.

De geluidsabsorptie van een materiaal wordt weergegeven door de absorptiecoëfficiënt (αW).

Gerelateerde termen