Hygroscopisch


Hygroscopisch (of wateraantrekkend) materiaal absorbeert het water, desgevallend de waterdamp uit een vochtige omgevingslucht (hoog % RV of Relatieve Vochtigheid). Daardoor stijgt zijn vochtigheidsgraad en vervormt zijn volume . Het materiaal kan ook gaan klonteren, vervloeien of oplossen. Keukenzout is hiervan een algemeen bekend voorbeeld.

Veel organische  materialen (= planten en dieren) en hun verwerkte producten zijn hygroscopisch: hout, textiel, papier en karton.  

In enge zin zijn hygroscopische stoffen: producten die door de scheikundige industrie worden ontwikkeld als ontvochtigers met de bedoeling materialen of lucht vochtarm te houden. Ze vinden toepassingen op de meest diverse terreinen zoals voeding, kledij, farma, bouw. 

Als van nature hygroscopisch materiaal zal hout het omgevingsvocht afgeven of opnemen in functie van de relatieve luchtvochtigheid (%RV) en de temperatuur.

Het evenwichtsvochtgehalte is het vochtgehalte van hout dat bij een bepaalde temperatuur in evenwicht is met de relatieve vochtigheid van de omringende lucht, er gebeurt dus noch afgifte noch opname van vocht (waterdamp).
In ons Belgisch gematigd klimaat varieert dit evenwicht naargelang de plaatsing binnen of buiten en naargelang het jaargetijde.
Buiten: 's zomers ongeveer 13% en 's winters rond de 19% (uitgaande van buitenklimaat 20°C/70%RV respectievelijk 0°C/85%RV)
Binnen: 's zomers zijn binnen- en buitentoestand gelijklopend, dus 13%. 's Winters, bij een gebruikelijke woontemperatuur van 20° en een RV van 30%, ligt het evenwicht rond de 7%.
Hieruit volgt als praktische raadgeving dat het hout voor de uitvoering van binnenschrijnwerk (structuur, parketten, wandbekleding, ramen en deuren enz.) een vochtgehalte dient te hebben van ongeveer 10%.
[http://www.crit.archi.fr/]

 

Gerelateerde termen