Relatieve luchtvochtigheid


De relatieve luchtvochtigheid drukt de hoeveelheid waterdamp uit die de lucht bevat in verhouding tot de maximale hoeveelheid (in %) die ze bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk kan bevatten. Het internationaal gebruikt symbool is de Griekse letter φ (fi). De relatieve vochtigheid (% RV) toont daarmee ook het vermogen van de lucht om nog verder water te absorberen, en dus haar 'drogende' kracht.

Hoe warmer de omgevingslucht (en hoe kleiner de luchtdruk), hoe meer waterdamp er kan worden vastgehouden. Blijft de aanwezige hoeveelheid waterdamp in de lucht gelijk terwijl er zich een temperatuur- of drukschommeling voordoet, dan zal uiteraard de verhouding of relatieve vochtigheid zal veranderen.

Zo zal er bij dalende temperatuur en gelijkblijvende hoeveelheid waterdamp uiteindelijk een verzadiging optreden (100% RV), aangeduid als het dauwpunt. In een binnenruimte vertaalt dauw zich als condens.

In het Belgisch-Nederlands klimaat bedraagt de relatieve vochtigheid (RV) van de buitenlucht gemiddeld tussen 65 en 90%, alle seizoenen dooreen genomen. Bij zeer droog weer kan de RV van de buitenlucht dalen tot minder dan 10%, bij zeer vochtige weersomstandigheden stijgt ze boven de 90%.

In binnenklimaat, zoals in woningen, wordt meestal een RV van 30 à 65% opgetekend. Door een veelheid van factoren daalt de RV immers meestal van buiten naar binnen. Ook in de binnenruimtes kunnen door plaatselijke omstandigheden uiterste waarden worden bereikt,  bijvoorbeeld bij productie van waterdamp (keuken, badkamer enz.) die dan bij luchtverzadiging zichtbaar begint neer te slaan op aanwezige materialen.

Inzake wooncomfort en gezondheid wordt, bij een temperatuur van 18 à 22 °C, een RV tussen 35% en 60% meestal als norm gehanteerd. Dit is een bruikbaar compromis voor mensen, huisdieren, planten en materialen. Hogere of lagere waarden in woningen of kantoorruimtes houden op zich zelden een acuut gevaar of ongemak in. De RV in een lijnvliegtuig bijvoorbeeld ligt permanent rond of beneden de 10%. Maar voor langere tijd worden ze hetzij als oncomfortabel aangevoeld, hetzij afgeraden vanuit hygiënisch of gezondheidsperspectief.

Gerelateerde termen