Hernieuwbare energie


Energie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen betreft: wind, zon, aerothermische, geothermische en hydrothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen (Europese Richtlijn 2009/28/EU)

Foto's

Gerelateerde termen