Hernieuwbare grondstoffen


Over hernieuwbare grondstof zegt de norm ISO 14021, amendement 1: "Materiaal dat samengesteld is uit biomassa van een levende bron en dat doorlopend kan worden hernieuwd".

De hernieuwbare grondstoffen zijn (bijna) onuitputtelijke grondstoffen, waarvan de voorraad in een korte periode kan worden hersteld. In elk geval moet deze voorraad even snel worden hernieuwd als hij werd verbruikt.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij hout, katoen, rijst, tarwe, hennep, stro, suikerbieten, maïs, zeewier, mest, algen, insecten enzovoort.

Foto's

Gerelateerde termen