Geothermie


Naar binnen toe stijgt de temperatuur van de aarde op regelmatige wijze, afhankelijk dus van de diepte. Deze toename is de geothermische gradiënt. In België bedraagt deze gemiddeld 3 °C / 100 m.

De geothermie is de winning en het gebruik van deze warmte. Afhankelijk van het temperatuurniveau worden verschillende types geothermie onderscheiden, die gepaard gaan met verschillende doeleinden. Op schaal van het gebouw is de geothermie van het type 'heel lage energie'. Ze maakt rechtstreeks gebruik mogelijk van de warmte/koude van de grond: aan de hand van ondiepe boringen (minder dan 100 m) worden de calorieën uit het water of de lucht van de bodem gewonnen om hetzij de vertrekken af te koelen zonder gebruik van een warmtepomp (dit heet slab cooling), hetzij het gebouw op te warmen/af te koelen met behulp van een warmtepomp.

De UNESCO definieert geothermie als volgt: "Geothermie is het gebruik van de natuurlijke warmte van de aarde als lokale, concurrentiële, duurzame energiebron, aanvaardbaar vanuit ecologisch en sociaal standpunt, voor de productie van elektriciteit en voor rechtstreekse toepassingen van de warmte."

Foto's

Gerelateerde termen