COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen. Gelieve de aanwijzingen te volgen en bij voorkeur uw bestelling online door te geven.
 

Warmte


In de fysica is warmte, dikwijls aangeduid met het symbool Q, een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel een verschillende temperatuur hebben).

Deze uitwisseling kan in principe op drie verschillende manieren plaatsvinden: geleiding, straling of convectie.

Warmte wordt in het SI-eenhedenstelsel (= het internationale stelsel van eenheden) steeds uitgedrukt in joule (J)

Foto's