Warmte


In de fysica is warmte, dikwijls aangeduid met het symbool Q, een vorm van energie-uitwisseling tussen systemen die niet in thermisch evenwicht zijn (ofwel een verschillende temperatuur hebben).

Deze uitwisseling kan in principe op drie verschillende manieren plaatsvinden: geleiding, straling of convectie.

Warmte wordt in het SI-eenhedenstelsel (= het internationale stelsel van eenheden) steeds uitgedrukt in joule (J)

Foto's