E-peil


Het E-peil drukt de energieprestatie uit van een gebouw en zijn vaste installaties (zoals verwarming). Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van diverse factoren:

Om warmteverliezen via luchtlekken te verhinderen en de constructie te vrijwaren van bouwschade ten gevolge van condensatievocht, dienen buizen en kabels die de luchtdichting doorboren hierop luchtdicht aan te sluiten met speciale manchetten van het Pro clima-gamma.