DIN ISO EN normen


In het verleden werden normalisatiewerkzaamheden in Duitsland op nationaal niveau uitgevoerd door het Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN). Op Europees niveau zijn er ook EN-normen, evenals ISO-normen op internationaal niveau, die worden uitgegeven door de International Organization for Standardization.

DIN

Nationale normen (DIN) werden grotendeels vervangen door internationale en Europese normen. DIN-normen worden nu enkel nog afgeleverd voor producten die geen ISO- of EN-normen hebben

ISO

De International Organization for Standardization ISO werd opgericht in 1946 met als taak internationale normen (ISO’s) op te stellen: wereldwijd technische regels standaardiseren die de uitwisseling van goederen vereenvoudigen en handelsbelemmeringen wegnemen.

EN

Het doel van Europese normen (EN) is de harmonisering van technische regels en wetten binnen de gemeenschappelijke Europese markt. Voor zover als mogelijk moeten de bestaande ISO-normen worden overgenomen als EN-normen, in ongewijzigde vorm. Het verschil tussen ISO- en EN-normen is dat, na beslissing van de Europese Raad, EN-normen onmiddellijk moeten worden aangenomen en geïmplementeerd in de lidstaten, zonder enige wijziging, en dat tegelijkertijd de overeenkomstige nationale normen moeten worden ingetrokken.

Gerelateerde termen