Damprem


Een damprem is een luchtdichte folie of materiaal met een beperkte dampweerstand (tussen 2 en 30 m). Hij beschermt de constructie aan de warme zijde van de isolatie (binnenzijde) voldoende tegen indringende waterdamp.
Waterdamp kan in beperkte mate door diffusie doorheen een damprem dringen. Deze hoeveelheid waterdamp die door diffusie in een constructie terecht komt, weegt niet op tegen de hoeveelheid die door convectie (door kieren of spleten in de damprem) kan binnendringen. Het luchtdicht afkleven van overlappende damprembanen onderling is veel belangrijker dan de dampweerstand van de damprem zelf.
Een te hoge dampweerstand zoals bij een dampscherm kan zelfs nadelige gevolgen hebben in de zomer! In de zomer dient er voldoende vocht te kunnen wegtrekken via diffusie naar de binnenomgeving. Bij een dampscherm wordt deze uitdroging belet, met een verhoogd risico op zomercondens. Veel veiliger is te opteren voor een vochtgestuurde damprem waarbij de constructie in de zomer door een zekere dampopenheid naar binnen kan uitdrogen. Een ander belangrijk bouwprincipe om condensatie te vermijden is om zo dampopen mogelijk te bouwen langs de koude zijde (buitenzijde) van de isolatie.

Met zijn uitgebreid gamma Pro clima biedt Eurabo specifieke oplossingen voor een correct damptransport, klik hier voor de overzichtspagina.

OSB/MTX heeft dampremmende eigenschappen en wordt ook als dusdanig gebruikt in de opbouw van een houtskeletwand langs de warme zijde van de constructie.