Beschermd volume


Het beschermd volume is het geheel van de lokalen van het gebouw, de gangen inbegrepen, die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten toe, naar de grond, en naar de aanpalende ruimtes die niet tot het beschermd volume behoren. Het beschermd volume omvat:

Het beschermd volume wordt omgeven door de verliesoppervlakte. Het beschermd volume en het verliesoppervlak bepalen de compactheid van een gebouw.

De eenheid om de luchtdichtheid van een beschermd volume te meten is de n50-waarde.