Zware metalen


De technische definitie van zware metalen verwijst naar hun hoge dichtheid. Lood, cadmium, kwik en arsenicum behoren tot deze categorie.

Deze metalen zijn bij opname (huid, ademhaling, mond enz.) heel giftig, zelfs in lage concentraties.
Ze zijn persistent, wat betekent dat ze nooit zullen vergaan, noch in het milieu, noch bij de transformatie van voedingsproducten, noch in ons lichaam (dat er wel een deel van elimineert).

Foto's