Zonnetransmissie


De zonnetransmissie is het deel van de zonnestraling dat door het glas heen gaat, als alleen het zichtbare gedeelte van het zonnespectrum wordt beschouwd. Of nog: de fractie van de invallende zonnestraling die het binnenmilieu binnenkomt als warmte door een beglazing, uitgedrukt in [%] van de factor g. Hierbij wordt rekening gehouden met de directe zonnestraling en de straling die door de beglazing wordt geabsorbeerd en vervolgens weer als warmte naar binnen wordt afgevoerd.

Dubbele beglazing geeft 10 tot 20% minder zonnewarmte door dan enkele beglazing.

Deze grootheid kenmerkt ook de doorzichtigheid van het glas.