Zonering


De ruimten waaruit een gebouw bestaat, kunnen in verschillende temperatuurszones worden ingedeeld.  Het is van belang om de ruimtes die in eenzelfde temperatuurszone vallen zoveel mogelijk te groeperen.

Zo kan een leefzone ingericht worden naast een slaapzone en een dienstenzone.

De garage wordt doorgaans best van het te verwarmen volume afgescheiden.

Foto's