Spinthout


Spinthout is het niet-verkernde hout van een boom dat zich tussen het kernhout en de bast van de boom bevindt. Het verzorgt de opwaartse sapstroom en dient als opslagplaats voor voedingsstoffen.

Spinthout is vaak, maar zeker niet altijd, bleker van kleur dan het kernhout.

Het is gevoelig voor schimmels, en wordt daarom niet (of niet onbehandeld) gebruikt wanneer duurzaamheid van belang is. Waar echter duurzaamheid niet van primair belang is, wordt soms ook juist alleen het spinthout gebruikt.

Foto's