Schimmel


Schimmel is een meerduidige, gebruikelijke term die verwijst naar bepaalde micro-organismen met een vezelige ontwikkeling (mycelium).

De uitbreiding van schimmels hangt van de volgende voorwaarden af:

• de aanwezigheid van sporen van schimmels in de lucht (deze zijn altijd aanwezig in gebouwen en buiten);
• de aangewezen temperatuur, tussen 2 en 40 °C;
• een voedingsbron, m.a.w. alles wat organisch is (fruit, groente en andere voeding, boeken, tapijten, kleding, hout, geplamuurde pleister met organische lijm enz.);
• een bron van vochtigheid.

Schimmels zijn een bron van vervuiling van de binnenlucht via:

• de vluchtige organische stoffen (VOS'en) die ze tijdens hun ontwikkeling produceren en die met name verantwoordelijk zijn voor de schimmelgeur;
• de sporen (cel of meercellig organisme dat de reproductie van planten, algen enz. zonder bevruchting mogelijk maakt), soms allergeen of verantwoordelijk voor astma of irritatie van de slijmvliezen.

Foto's

Gerelateerde termen