Risicoklasse


De (biologische) risicoklassen voor houtgebruik betekenen niets anders dan de gebruikssituatie: de mate waarin, voor een bepaalde omgeving,  risico op aantasting door insecten, uitloging, houtrot en/of verblauwing van het hout bestaat. Deze situatie bepaalt welke verduurzamingsmiddelen er op het hout in kwestie moeten toegepast worden indien de natuurlijke duurzaamheid en weerstand onvoldoende is. De verduurzaming gebeurt bij voorkeur in één van de erkende stations met technische keuring, die daarbij een ATG-certificaat afleveren.

De klassering is terug te vinden in een Europese norm, de EN335

Ook de duurzaamheid van hout wordt ingedeeld in 5 klassen, duurzaamheidsklasse en risicoklasse zijn echter twee verschillende zaken. Het ene gaat over de eigenschappen van het hout, het andere gaat over de eigenschappen van de gebruiksomgeving.

Foto's