RA-index


De kleurweergave-index van een beglazing (RA) geeft aan in hoeverre de kleur van het uitzicht door de beglazing wordt gewijzigd. Is de internationale standaard CRI (color rendering index), maar dan toegepast op handelswaar.
Hij wordt uitgedrukt in procent (%). Een beglazing met een RA van 100 betekent dat de kleuren niet worden gewijzigd.

De index is verder een belangrijk gegeven in de lichtindustrie: hij bepaalt de mate waarin de kleuren van belichte objecten nog correct worden waargenomen.
Zo heeft het gele licht van lagedruk natriumlampen een RA van 0 (vrijwel geen kleur te onderscheiden), de fluorescerende (tl-)buis heeft een RA van 60 à 90 (vrij realistische kleurweergave), de hogedruk metaalhalidelampen een kleurweergave-index van 90 (kleuren vrijwel identiek als bij buiten(dag)licht, en de betere LED's behalen 98. De beste kleurweergave hebben gloeilampen met een RA van bijna 100.

Foto's