R-waarde


De R-waarde of warmteweerstand geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag en wordt uitgedrukt in m²K/W. Hoe groter R, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt en hoe beter het materiaal isoleert.
De berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat. De materiaaldikte, in meter, wordt gedeeld door de λD-waarde (gedeclareerde lambda-waarde of gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo hoge warmteweerstand.
De formule is R = d/λD waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λD = gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt in W/m K
Voorbeeld: Een isolatiemateriaal met een dikte van 8 cm (= 0,08 m) en een λD-waarde van 0,030 geeft een R-waarde van 2,66 m²K/W (0,08 / 0,030)