PEFC


In 1999 zag PEFC, het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, het licht op initiatief van twaalf Europese landen, waaronder België. Het is een internationale koepelorganisatie die gebaseerd is op de wederzijdse erkenning van verschillende nationale systemen voor de certificering van bossen.

Er zijn 35 nationale systemen aangesloten waarvan er 31 elkaar wederzijds erkennen. Ze hebben samen tot op heden 260 miljoen hectare bos gecertificeerd. Met dat cijfer is PEFC in termen van gecertificeerde oppervlakte het belangrijkste systeem voor boscertificering van de planeet, met 70% van de totale gecertificeerde oppervlakte. In België is momenteel bijna 300.000 hectare bos gecertificeerd.

Het certificaat kan niet alleen voor bossen maar ook voor afgewerkte houtproducten worden verkregen (zoals bij het FSC). Het eindproduct moet dan ten minste 70% PEFC-gecertificeerd hout of kringloopvezels bevatten. PEFC onderscheidt zich op dit punt van FSC dat een 100% gecertificeerde inhoud van de afgewerkte producten eist.

De evaluatiecriteria zijn sociaal, ecologisch en economisch en gelden alleen voor de fase "grondstoffen" (ook hier verschillen PEFC en FSC van elkaar). Er vindt een externe controle plaats en de uitbater of eigenaar die de vereisten niet nakomt, wordt uitgesloten uit het systeem.

Voor meer info, zie pefcbelgium .

Eurabo is sinds juli 2014 ook PEFC-gecertificeerd (PEFC-certificaat: CU-PEFC-820216).

Foto's

Gerelateerde producten