PEFC


PEFC International, Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, is gevestigd in Genève, Zwitserland. Het is in 1999 opgericht door de nationale organisaties uit 11 verschillende landen die een brede belangstelling vertegenwoordigen voor het promoten van duurzaam bosbeheer vooral bij boseigenaren met klein bosbezit. Daarbij werden de landen ondersteund door vertegenwoordigers van ruim 15 miljoen boseigenaren. Sinds 2004 is PEFC een wereldwijde organisatie geworden met nationale leden op alle werelddelen, momenteel zijn er nationale leden uit meer dan 55 landen.

Het lidmaatschap van PEFC International staat ook open voor internationale belanghebbenden met organisaties in 2 of meer landen, zoals maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, brancheorganisaties, bedrijven, overheidsinstellingen en intergouvernementele organisaties, vakbewegingen en andere NGO’s. Samen vormen deze landen en belanghebbenden de Ledenvergadering (General Assembly) van PEFC Internationaal.

PEFC is bij de oprichting als eerste systeem gestart met het mogelijk maken van groep- en regionale certificering voor kleine boseigenaren die hun bos duurzaam beheren. Zo kunnen ook hun producten in de markt herkenbaar duurzaam zijn, een positieve impuls voor duurzaam bosbeheer wereldwijd.

PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam bosbeheer. Bij PEFC ontwikkelt elk land zijn eigen criteria die aansluiten op de lokale omstandigheden. Dat betekent dat de verschillende belangengroepen in het land zelf werken aan deze criteria, dat creëert draagvlak voor duurzaam bosbeheer. De Sustainability Benchmark van PEFC waarborgt dat deze nationale criteria voldoen aan de internationale geaccepteerde eisen.

De aangesloten organisaties hebben samen tot op heden 320 miljoen hectare bos gecertificeerd. Met dat cijfer is PEFC in termen van gecertificeerde oppervlakte het belangrijkste systeem voor boscertificering van de planeet, met 70% van de totale gecertificeerde oppervlakte. In België is momenteel meer dan 40% van het bosareaal PEFC-gecertificeerd.

Het certificaat kan niet alleen voor bossen maar ook voor afgewerkte houtproducten worden verkregen (zoals bij het FSC). Het eindproduct moet dan ten minste 70% PEFC-gecertificeerd hout of kringloopvezels bevatten. PEFC onderscheidt zich op dit punt van FSC dat een 100% gecertificeerde inhoud van de afgewerkte producten eist.

Er zijn zeer veel producten die het PEFC-label kunnen dragen:

De evaluatiecriteria zijn sociaal, ecologisch en economisch en gelden alleen voor de fase "grondstoffen" (onder meer op dit punt verschillen PEFC en FSC van elkaar). Er vindt een externe controle plaats en de uitbater of eigenaar die de vereisten niet nakomt, wordt uitgesloten uit het systeem.

Eurabo is sinds juli 2014 PEFC-gecertificeerd (PEFC-certificaat: CU-PEFC-COC-820216).

Voor meer info, zie pefcbelgium .

 

Foto's

Gerelateerde producten