Nulenergiewoning


Het certificaat  nulenergiewoning” houdt drie criteria in:

De eerste twee criteria komen overeen met het passiefhuis-certificaat. Voor het derde criterium moet worden aangetoond dat de netto energiebehoefte (van ≤ 15 kWh/m²jaar) volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie, bijvoorbeeld door een warmtepomp, thermische zonnepanelen die warm water produceren, of fotovoltaïsche panelen.

Voor het behalen van een door het Passiefhuis-Platform afgeleverd nulenergiecertificaat, dient uw woning dus te voldoen aan de eisen van het passiefhuiscertificaat. Daarnaast dient ook worden aangetoond dat de netto energiebehoefte (van ≤ 15 kWh/m²jaar) volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte, hernieuwbare energie.

Voor meer info, zie http://www.passiefhuisplatform.be/nulenergiecertificaat-1 .

 

Foto's