COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen, liefst op afspraak en gelieve de aanwijzingen te volgen.

 

Nordic Swan


Officieel milieulabel van de Scandinavische landen (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland).

Het label wordt, afhankelijk van het land, door verschillende instanties beheerd. De coördinatie wordt verzekerd door de Scandinavische directie van het milieulabel, het NMN, dat de productcategorieën bepaalt waarvoor de criteria worden ontwikkeld en dat de criteria goedkeurt.
Momenteel bestaan er criteria voor ongeveer zestig productgroepen. Ze zijn het voorwerp van overleg tussen groepen experts uit de verschillende landen, met vertegenwoordigers van de overheid, van milieuorganisaties, de handel en de industrie. Het totaal aantal gecertifieerde producten bedraagt vandaag (2015) meer dan 1.000. De erkenning is beperkt in de tijd.

Het label omvat ecologische, kwalitatieve, gezondheids- en etiketteringscriteria. Het hanteert geen economische of sociale criteria. Het vertrekt van een volledige analyse van de levenscyclus, van de wieg tot het graf, maar houdt geen rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing. De verplichte onafhankelijke controletests worden verzekerd door een erkend laboratorium (volgens de norm EN 45001/DS/EN/ISO/IEC 17025) dat door de aanvrager wordt gekozen.

Foto's