COVID-19: U bent welkom in onze vestigingen. Gelieve de aanwijzingen te volgen en bij voorkeur uw bestelling online door te geven.
 

Milieukeur


Nederlands algemeen milieulabel, in 1992 gesticht en beheerd door de Stichting Milieukeur. Het label omvat ecologische, kwalitatieve, gezondheids- en etiketteringscriteria. Het hanteert geen economische of sociale criteria. Het vertrekt van een volledige analyse van de levenscyclus, van de wieg tot het graf, maar houdt geen rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing.

De externe controle wordt op basis van een bestek verzekerd door onafhankelijke certificerings-instanties die erkend moeten zijn door de Raad voor Accreditatie nadat ze hun onpartijdigheid, betrouwbaarheid en bekwaamheid hebben aangetoond. Er wordt een jaarlijkse bijkomende controle uitgevoerd. De criteria worden uitsluitend ontwikkeld voor producten waarvoor nog geen Europees milieulabel bestaat of waarvan de eisen van dat label als ontoereikend worden beschouwd voor het Nederlandse milieubeleid. Het label vormt in dat opzicht een interessante aanvulling van EU Flower.

Foto's