MDF-HDF


Medium-Density Fibreboard of MDF is een geperste plaat uit houtvezels met een middelharde dichtheid. MDF is dus de soortnaam van een specifiek product engineered wood. De houtvezels zijn gedroogd en door middel van harsen met elkaar verbonden. 

High-Density Fibreboard (HDF) is een MDF van hogere kwaliteit waarbij de vezels sterker geperst worden tot een plaat met een hogere dichtheid. Eveneens verbonden met harsen, dit in tegenstelling tot hardboard, waarbij de natte vezels geperst worden.

MDF-platen bevatten doorgaans minieme (toegelaten) hoeveelheden methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) en formaldehydeharsen, die evenwel na productie volledig zouden uitgewerkt zijn. Medite Tricoya en Medite Clear FSC worden echter geproduceerd zonder toegevoegde formaldehyde, reden waarom Eurabo deze producten in zijn gamma heeft opgenomen.

Foto's