Madaster


Vanuit de idee dat afval niet meer of minder is dan grondstoffen die in de anonimiteit terechtkomen, ontstond Madaster. De basisvisie, zoals uitgedrukt door oprichter en architect Thomas Rau: ‘Onze planeet is een gesloten systeem en daarom zouden grondstoffen niet verspild moeten worden.’

Het madaster is een digitaal platform dat fungeert

Op het madaster kunnen de waarde en de locatie van de grondstoffen worden opgeslagen.
Wanneer een gebouw wordt afgebroken, hoeven de grondstoffen niet als afval te worden verbrand, maar kunnen opnieuw worden hergebruikt. Een materialenpaspoort van een gebouw maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden.
Daarnaast bevat het paspoort informatie over de kwaliteit van de materialen en hun locatie. Dat maakt het terugwinnen van materialen bij de sloop een stuk handiger.
Daarnaast is het voordelig voor de eigenaar, die een gebouw niet meer hoeft af te schrijven naar nul; hij eindigt immers met de ruwe materialen, die ook waarde hebben. Een sloopklaar gebouw wordt zo een opslagplaats voor nuttige materialen.

Het madaster kan worden geraadpleegd door iedereen, van vastgoedhandelaren tot ambtenaren tot burgers die een huis willen kopen. Meer info op www.madaster.com.

Gerelateerde termen