Levenscyclusanalyse (LCA)


De levenscyclusanalyse kwantificeert de potentiële impact op het milieu van een product aan de hand van een globaal beeld van de levenscyclus van dat product. Het gaat daarbij van de ontginning van de grondstoffen over het gebruik en onderhout, tot de afbraak en de eventuele recyclage ervan. Hierbij worden zo veel mogelijk verschillende milieu-aspecten afgewogen ten opzichte van elkaar. Dankzij deze analyse kan de verplaatsing van vervuiling worden geïdentificeerd, kan het overheersende type milieu-impact bij de vervaardiging van een product worden geëvalueerd of kunnen bepaalde specifieke elementen met een grote impact op het milieu worden geïdentificeerd. 

Het gaat om een aanpak waarbij rekening wordt gehouden met meerdere types impacts en criteria. ISO-norm 14040 zegt: "De levenscyclusanalyse (LCA) is een techniek om de milieuaspecten en de potentiële impact op het milieu die gepaard gaat met een productsysteem te evalueren."

De LCA is dus een hulpmiddel bij de besluitvorming waarmee prioritaire acties kunnen worden bepaald, die ervoor moeten zorgen dat de milieu-impact van een product wordt beperkt. In dat opzicht is de LCA een waardevolle informatiebron voor fabrikanten van bouwmaterialen. De levenscyclusanalyse van een materiaal vormt de basis van de databases die het op hun beurt mogelijk maken om de milieubalans op te maken van een wand of een heel gebouw.

Foto's