Natureplus label


Milieulabel specifiek op bouwproducten gericht.

Het werd in 2001 gesticht en wordt beheerd door Natureplus Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen, in België vertegenwoordigd door de vzw VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen). Meer uitleg bij VIBE vindt u hier.
Natureplus is in Duitstalig Europa ontstaan, op verzoek van de Duitse handel in bouwproducten. Men heeft voor dit label de criteria van enkele zeer strenge en goed gecontroleerde labels (Eco Umweltinstitut, TÜV-Süddeutschland, IBO-Östenreichisches Institut für Baubiologie und ökologie) samengevoegd en verder uitgewerkt. Onder de koepel van het BDB (Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel) vroegen de handelaren om de invoering van een uniek label dat het begrip zou bevorderen en de communicatie met de voorschrijvers en de consumenten zou vergemakkelijken.

Anders dan de meeste andere milieulabels op de markt, omvat dit label naast ecologische, kwalitatieve, gezondheids- en etiketteringscriteria ook sociale criteria. Het hanteert geen economische criteria. De ecologische criteria van Natureplus zijn talrijk en de eisen zijn zeer hoog. Een voorbeeld: afgewerkte producten moeten ten minste 85% hernieuwbare grondstoffen bevatten. De vereisten worden aangevuld met criteria voor de kwaliteit van eindproduct, waarvoor men moet aantonen dat het product toereikend is voor zijn gebruik en dat het technisch goedgekeurd is.

De producten worden in het laboratorium getest. De externe, onafhankelijke controle wordt verzekerd op basis van een bestek, aangevuld met een jaarlijkse bijkomende controle.

Foto's