Label CE


CE is een logo van de Europese Unie. Deze markering is sinds 1993 te vinden op een toenemend aantal consumentenproducten binnen de EU. Ze geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. CE staat hierbij voor Conformité Européenne. Binnen de Europese Commissie is het directoraat-generaal Interne markt en diensten verantwoordelijk voor de gang van zaken omtrent de CE-markering.
Het is dus geen kwaliteitskeurmerk, maar een ‘verklaring van overeenstemming met de wet’ dat het product voldoet aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen (dit zijn de technische specificaties), moeten voorzien zijn van het CE-label. De fabrikant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van het CE-logo op zijn product. 
Sinds 1 juli 2013 is hij bovendien verplicht steeds een prestatieverklaring (zelf) op te stellen en die toe te voegen
Een fabrikant kan ook op andere bouwproducten een CE-markering aanbrengen. Hij moet dan wel beschikken over een Europese technische beoordeling of een Europese technische goedkeuring.

Officiële info voor België, specifiek voor bouwproducten, vindt u hier.

Foto's