Kroonlijst


Synoniem gootsponde of stormplank. In brede zin is een kroonlijst een geprofileerde of versierde band aan de bovenzijde van een muur of ander belangrijk gebouwonderdeel, bijvoorbeeld een raam of portiek.
Meestal wordt de horizontale, vaak uitspringende rand van gebouw juist onder het dak bedoeld, of nog de dakrand zelf.
Bij uitbreiding kan ook meubilair (bvb. kasten) bekroond worden met een dergelijke uitspringende band.

Voor het aanbod Eurabo kroonlijsten, klik hier .

Foto's