Kopshout


Kopshout is het vlak dat is ontstaan bij zaagwerk haaks op de stam van de boom.

In het kopse hout zijn de groeiringen zichtbaar. Indien er in de lengterichting van de stam is gezaagd (schulpen), wordt het ontstane vlak langshout genoemd.

De kopse kant van hout heeft afwijkende eigenschappen ten opzichte van het langshout. Over het algemeen is kopshout onder meer harder en beter bestand tegen drukkrachten.

Het drogen van hout en indringen van vocht vindt sneller plaats via de kopse kant dan bij het langshout. Ook houtbewerking en geschikt gereedschap zoals bij zaag- en schaafwerk, kan verschillen tussen beide vlakken.

Foto's