K-peil


Het K-peil of de K-waarde is het thermisch isolatiepeil of de globale isolatiewaarde van een gebouw. Het is afhankelijk van de U-waardes van de verschillende constructieonderdelen, de compactheid van het gebouw (een compact gebouw heeft immers minder geveloppervlakte waarlangs warmte verloren kan gaan), en de koudebruggen.  Hoe lager de waarde, hoe beter een gebouw is geïsoleerd, en hoe minder warmte er via de gebouwschil ontsnapt.

Een passiefwoning voldoet aan de norm K15 (varieert in de praktijk tussen K10 en K20), een lage-energiewoning aan de norm K30, en volgens de actuele (Vlaamse) EPB-regelgeving is een K40 verplicht voor woningbouw vanaf 2012.