Hydrothermische verduurzaming


Hydrothermische verduurzaming van hout is een techniek die wordt aangewend door het Nederlandse bedrijf Platowood BV.
Het onderliggende Plato-proces, met name het platoniseren, steunt op hydrothermolyse of het koken van het ruwe hout als eerste stap in de totale procesgang. 
Hierbij wordt het hout verhit tot 150°C-180°C in een verzadigde omgeving (stoom) en bij een verhoogde druk (autoclaaf). Tijdens deze eerste stap vindt de selectieve conversie van twee belangrijke componenten in het hout plaats (hemicellulose en lignine) welke verder worden omgezet in de derde stap, met name het bakken (curing, polymerisatie).
Zo wordt hemicellulose omgezet in aldehydes en worden enige organische zuren gevormd. De cellulose blijft nagenoeg intact, wat cruciaal is voor de goede mechanische eigenschappen van het behandelde hout.

Te onderscheiden van het droge thermische verduurzamingsprocedé ThermoDUR®, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Lignius (procedé Smartheat®).