HVAC-stoorgeluiden


De generieke Engelse omschrijving 'Heating Ventilation Air Conditioning' (HVAC) groepeert verwarmings-, ventilatie- en airco-installaties. Het betreft de voorzieningen waarover onder meer de bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het meest klagen wat het niveau van geluidshinder betreft.

De HVAC-installaties vormen problemen omdat ze ofwel met onderbrekingen werken, ofwel dag en nacht, ofwel in combinatie van beide bijzonderheden. De ongemakken zijn ook frequenter in de zomer (airco, open vensters). Het tonale karakter van het geluid dat HVAC's produceren (onder andere te wijten aan het draaien van ventilatoren), vormt een belangrijke hinderfactor.

De belangrijkste geluidverwekkende componenten in HVAC-installaties zijn de compressoren (koelmachine), en de ventilatoren (condensatoren, koeltorens, uitrusting die in het algemeen wordt gebruikt in luchtcirculatie). 

Het geluidsniveau van een installatie wordt vaak gemeld op haar technische fiche in de vorm van waarden van geluidsvermogen of waarden van het gemeten geluidsdrukniveau op een welbepaalde afstand en onder welbepaalde weerkaatsingsomstandigheden.

Goede en meer uitgebreide informatie is te vinden in de Gids 'Geluid en HVAC' van het Brusselse Gewest.

Foto's