Houtsectie


De houtsectie is de opgave van de afmetingen breedte * dikte. Deze afmetingen worden standaard uitgedrukt in mm.
In een houtstaat wordt de lengte van een houtstuk apart vermeld.